Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Sp. z o.o.

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zaufali nam

Co nas wyróżnia

Duże wsparcie merytoryczne w bezpośrednim kontakcie

Profil doradczy – udzielamy także pomocy

Wysoki poziom zaangażowania zespołu

Pełna dostępność i dopasowanie do potrzeb klienta

Rzetelność i terminowość

Kompletny i pomocny zespół

Oferta

Przedmiotem naszej działalności jest badanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej oraz inne usługi wykonywane przez biegłego rewidenta, a także szeroko rozumiane doradztwo w zakresie rachunkowości.

60+

Tyle firm obsługujemy

5.0/5.0

Tak nas oceniają

Jesteśmy członkiem sieci MAGNET

Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Sp. z o.o. jest firmą członkowską sieci MAGNET. Każda firma członkowska sieci MAGNET jest niezależnym podmiotem prawnym. Świadczy usługi w swoim imieniu i ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje działania i zaniechania.