Oferta - Sprawdź W CZYM możemy cI POMóc

Z nami jesteś bezpieczny/a

Świadczone usługi:

Audyt sprawozdań finansowych

– Badanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
– Badanie historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospektach emisyjnych,
– Przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
– Audyt finansowy.

Badanie planów przekształceń i połączeń przedsiębiorstw

– Usługi świadczone w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

– Dostosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
– Doradztwo rachunkowe,
– Konsultacje Biegłego Rewidenta.

Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
Szkolenia

– Szkolenia z zakresu rachunkowości,
– Szkolenia z zakresu podatków.

Badanie sprawozdań wykonane naszą metodologią oparte jest na krajowych i międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w środowisku gospodarczym, w którym coraz większy nacisk kładzie się na niezależność biegłych rewidentów, odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Dzięki naszej metodologii, audyt finansowy i przeglądy sprawozdań finansowych, zasługują na pełne zaufanie Klienta. Koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu działalności i specyfiki branży naszych Klientów, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Dzięki temu wnioski z przeprowadzonych prac stanowią wartość dodaną dla naszych Klientów i pozwalają usprawniać wewnętrzne procedury oraz procesy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią