DATA POWSTANIA:
Grudzień 2016 rok

FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WPIS PODMIOTU NA LISTĘ PIBR:
Uchwałą nr 857/22/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17-01-2017r podmiot został wpisany na listę pod numerem 4117

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI:
Barbara Kubacka – członek zarządu, biegły rewident
Bożena Salamon – członek zarządu, biegły rewident

ZATRUDNIENI BIEGLI REWIDENCI W SPÓŁCE (DOŚWIADCZENIE):

Barbara Kubacka – nr uprawnień 11002 – pracuje w księgowości od 1991r na stanowisku głównego księgowego lub dyrektora finansowego. Była dyrektorem finansowym takich spółek jak WOJAS S.A. i PPL KORAL SP. JAWNA.. Specjalizuje się w przekształcaniu spółek, przygotowywaniu prospektów emisyjnych oraz pozyskiwaniu kapitału. Obecnie prowadzi własne biuro rachunkowe i jest członkiem Rady Nadzorczej Wojas SA a także wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

Była kluczowym biegłym rewidentem lub uczestniczyła w badaniu następujących spółek:

OPAX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Przytkowicach
CORIDA PLUS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Zatorze
BHB BERTSCH HOLZBAU SP. O.O. w Nowym Sączu
RZEPISKO SP. Z O.O. w Skawinie
DOMENO SP. JAWNA w Kalwarii Zebrzydowskiej
BLACHDOM PLUS J.Głuc w Rybarzowicach
PENSJONAT BANIA p.Dziubasik w Białce Tatrzańskiej
HOTEL BANIA SP. Z O.O. w Białce Tatrzańskiej
GORAN SP. Z O.O. w Białej Niżnej
ABM SOLID SA w Dębnie
PETRO-OIL LCS SP. Z O.O. w Lublinie
INSTAL KRAKÓW SA w Krakowie
ZPH WOJAS  w Nowym Targu (przed rozpoczęciem współpracy)

Bożena Salamon – nr uprawnień 12938  – pracuje w księgowości od 1992r. Była Kierownikiem Działu Księgowości w Telekomunikacji Polskiej S.A., Kierownikiem Wydziału w Centrum Operacji Księgowych w Lublinie oraz głównym księgowym w spółkach tj. „NORLYS SP.Z O.O.”; „AQUAFOREST Sp. z o.o. SP.KOMANDTROWA”.
Specjalizuje się we wdrażaniu programów finansowo-księgowych,  sporządzaniu różnego rodzaju analiz finansowych, doradztwem w zakresie zarządzania, pozyskiwaniem środków unijnych, zarządzaniem i rozliczaniem środków unijnych, sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych, reorganizacją spółek. Obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się wdrażaniem programów księgowych, doradztwem  i rozliczaniem projektów unijnych. Współpracuje z firmami tj. PGK sp. z o.o. w Muszynie; Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” sp. z o.o. w Krynicy Zdroju oraz PPHU Ligwan spółka jawna.

Była kluczowym biegłym rewidentem lub uczestniczyła w badaniu następujących spółek:

HOTEL BANIA Paweł Dziubasik Białka Tatrzańska;
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ – KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SP.Z O.O. w Krośnie;
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.O. w Jaśle;
SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z O.O. w Sanoku;
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP.Z O.O. w Nowym Sączu;
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. w Krośnie;
KOKSOPROJEKT SP. Z O.O. w Zabrzu;
BIURO PROJEKTOWE BIPROSTAL SP.Z O.O. w Krakowie;
BIPROSTAL S.A. w Krakowie;
ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich;
KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW S.A. w Mysłowicach;
MAŁOPOLSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. w Nowym Sączu;
OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE BOŻE” w Mikołowie;
CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ w Katowicach.
INSTYTUT ODLEWNICTWA w Krakowie;
WYŻSZA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I ADMINISTRACJI w Krakowie.