O Iwonie Maciejewskiej:

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w audycie w firmach audytorskich BIG4. Brała udział w badaniach jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań Spółek sporządzonych według Ustawy o Rachunkowości, a także według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, w tym wielu podmiotów notowanych na GPW. Obsługuje klientów z różnych branż od energetycznej, poprzez automotive, FMCG, TSL, handlowej i produkcyjnej. Ukończyła ścieżkę kwalifikacji ACCA oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.