O Barbarze Kubackiej:

Pracuje w księgowości od 1991 r. na najwyższych stanowiskach w zakresie księgowości i finansów. Była dyrektorem finansowym spółek takich jak: Wojas S.A. i PPL Koral Sp. j. Specjalizuje się w przekształcaniu spółek, przygotowywaniu danych finansowych do prospektów emisyjnych oraz pozyskiwaniu kapitału. Obecnie poza wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i prowadzeniu firmy audytowej przynależnej do sieci MAGNET prowadzi biuro rachunkowe oraz jest członkiem Rady Nadzorczej w jednostce Wojas S.A. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.