O Agnieszce Kosakowskiej:

Ukończyła studia licencjackie, kierunek Zarządzanie w specjalności Zarządzanie firmą. W trakcie studiów magisterskich, kierunek Zarządzanie międzynarodowe. Studiowała na zagranicznych uczelniach: Universidad de Deusto (Bilbao, Hiszpania) oraz UNIVPM – Università Politecnica delle Marche (Ankona, Włochy). W audycie finansowym doświadczenie zdobywa od ponad roku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu audytu oraz badań sprawozdań finansowych.