O Bożenie Salamon:

Pracuje w księgowości od 1992 r. Była Kierownikiem Działu Księgowości w Telekomunikacji Polskiej S.A., Kierownikiem Wydziału w Centrum Operacji Księgowych w Lublinie oraz główną księgową w spółkach kapitałowych takich jak Norlys Sp. z o.o. Specjalizuje się we wdrażaniu programów finansowo-księgowych, sporządzaniu różnego rodzaju analiz finansowych, doradztwem w zakresie zarządzania, pozyskiwaniem środków unijnych, zarządzaniem i rozliczaniem środków unijnych, sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych oraz reorganizacją spółek.