O Bożenie Salamon

Pracuje w księgowości od 1992 r. Była Kierownikiem Działu Księgowości w Telekomunikacji Polskiej S.A., Kierownikiem Wydziału w Centrum Operacji Księgowych w Lublinie oraz głównym księgowym w spółkach kapitałowych, mi.in Norlys sp. z o.o. Specjalizuje się we wdrażaniu programów finansowo-księgowych, sporządzaniu różnego rodzaju analiz finansowych, doradztwem w zakresie zarządzania, pozyskiwaniem środków unijnych, zarządzaniem i rozliczaniem środków unijnych, sporządzaniem sprawozdań skonsolidowanych, reorganizacją spółek.