O Lidii Sawicz-Kokosza:

Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie geodezji w gospodarce nieruchomościami. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyte w geodezji i budownictwie wykorzystuje w obecnej pracy przy audycie finansowym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu audytu oraz badań sprawozdań finansowych.