O Sabinie Ostrowskiej:

Uzyskała tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta nr 14012. W księgowości pracuje od 1996 r. w tym: na stanowisku głównej księgowej w jednostce Uzdrowisko Rymanów S.A. oraz jako Dyrektor ds. ekonomicznych w SPZOZ Ustrzyki Dolne. Aktualnie zajmuje stanowisko zastępcy Dyrektora SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdrój.