O  Barbarze Naczyńskiej:

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Pracowała w sektorze bankowości oraz posiada trzyletnie doświadczenie na stanowisku asystenta biegłego rewidenta. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu audytu oraz badań sprawozdań finansowych.