O  Barbarze Naczyńskiej 

Ukończyła studia magisterskie, kierunek prawo. Posiada doświadczenie w pracy w bankowości oraz dwuletnie doświadczenie jako asystent biegłego rewidenta.